03.07.2020, 11:15

Suni intellekt və gələcək haqqında dialoq


AMEA Fəlsəfə İnstitutunun direktoru, f.e.d. İlham Məmmədzadənin institutun "İdrak nəzəriyyəsi" şöbəsinin müdiri, f.e.d. Füzuli Qurbanovla "SÜNİ İNTELLEKT VƏ GƏLƏCƏK" haqqında dialoqu.