ELMİ ŞURAAMEA-nın Fəlsəfə İnstitutunun Elmi Şura üzvlərinin
S İ Y A H I S I

1. Məmmədzadə İlham Ramiz oğlu – f.e.d., baş direktor (sədr)
2. Mədətli Eynulla Yadulla oğlu – t.e.d., icraçı direktor (sədr müavini)
3. Həsənova Sevinc Arif qızı – f.ü.f.d., elmi katib
4. Əliyev Bəxtiyar Həmzə oğlu – psix.e.d., prof., müxbir üzv (şöbə müdiri)
5. Bünyatzadə Könül Yusif qızı – f.e.d., müxbir üzv (şöbə müdiri)
6. Nəsirli Elman Xudam oğlu – siyasi e.d., prof., (ARPY DİA nəzdində, "Siyasi Araşdırmalar İnistitutu", direktor)
7. Quluzadə Zümrüd Əliqulu qızı – f.e.d. (baş.e.i.)
8. Əzimova Rəfiqə Cəlil qızı – f.e.d. (şöbə müdiri)
9. Abasov Əli Seyidabbas oğlu – f.e.d., prof. (şöbə müdiri)
10. Hüseynov Sakit Yəhya oğlu – f.e.d., prof. (şöbə müdiri)
11. Mustafayev Azər Xoşbəxt oğlu – f.e.d., prof. (şöbə müdiri)
12. Əsədov Adil İsgəndər oğlu – f.e.d. (şöbə müdiri)
13. Qurbanov Füzuli Məhəmməd oğlu - f.e.d. (şöbə müdiri)
14. Rüstəmova Afaq Baloğlan qızı - f.e.d. (şöbə müdiri)
15. Hacıyeva Arzu Əşrəf qızı – f.e.d. (şöbə müdiri)
16. Mirzəzadə Rəna Rza qızı – f.e.d., prof. (şöbə müdiri)
17. Müslümzadə Dilarə Mirsəməd qızı – f.e.d. (baş e.i.)
18. Tağıyev Əlikram Mirhəsən oğlu – f.e.d., prof. (şöbə müdiri)
19. Hüseynov Həbib Məzahir oğlu – f.ü.f.d. (şöbə müdiri)
20. Quliyeva Xatirə Nəcəfqulu qızı – f.e.d. (şöbə müdiri)
21. Mirabdullayev Adil Mirabdulla oğlu– siyasi.e.d.