ELMİ KATİB


Həsənova Sevinc Arif qızı 1981-ci ilin dekabr ayından Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun «Etika» şöbəsində baş laborant vəzifəsində fəaliyyətə başlamış və Fəlsəfə İnstitutunun elmi katibi vəzifəsinə qədər yüksəlmişdir.
S.A.Həsənova Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun «Etika» şöbəsinin dissertantı olmuş və 1997-ci ilin aprel ayında «Nikkolo Makiavellinin siyasi etikasının tarixi-fəlsəfi təhlili» adlı dissertasiya işini müdafiə edərək fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsinə layiq görülmüşdür.
Əsas tədqiqat sahəsi siyasi etika və etikanın nəzəri problemləridir. S.A.Həsənova 1 monoqrafiya və 30-dan çox elmi məqalənin müəllifidir.
2009-cu ildən Sevinc Həsənova elmi fəaliyyəti ilə yanaşı, həm də İnstitutun nəzdində fəaliyyət göstərən D.01.115 Dissertasiya Şurasının elmi katibi vəzifəsini yerinə yetirir.