23.11.2022, 08:35

Nərminə Qasımovanın dissertasiya işinin müdafiəsi keçirələcək


Nərminə Qasımovanın dissertasiya işinin müdafiəsi keçirələcək23 dekabr 2022-ci il saat 11:00-da Nərminə Vaqif qızı Qasımovanın “Multikulturalizm və milli kimlik münasibətlərinin fəlsəfi aspektləri” (ixtisas: 7203.01–“Ümumi fəlsəfə”) mövzusunda fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işinin müdafiəsi keçirələcək