HEYDƏR ƏLİYEV İRSİ VƏ AZƏRBAYCANÇILIQ NƏZƏRİYYƏSİ


    Şöbə AMEA Rəyasət Heyətinin 18 yanvar 2017-ci il tarixli 1/16 qərarı ilə yaradılmış, Fəlsəfə İnstitutunun 01 may 2017-ci il tarixli 137 nömrəli əmri ilə fəaliyyətə başlamışdır. Şöbədə Ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi irsi və Azərbaycançılıq fəlsəfəsi araşdırılır.
    Şöbədə ümumilikdə 10 əməkdaş çalışır, onlardan 5 nəfəri fəlsəfə doktorudur. Şöbə müdiri f.ü.f.d., dos. Mədətli Eynulla Yadulla oğludur. Şöbəyə adları çəkilən aşağıdakı əməkdaşlar daxildir:

    Şöbədə 11 şəxs fəaliyyət göstərir.
    1. Mədətli Eynulla Yadulla oğlu-şöbə müdiri,f.ü.f.d., dos.
    2.Ağayeva Ziba Bahadır qızı-baş elmi işçi, f.ü.e.d.
    3.Hacalıyev Elnur Bəybala oğlu-aparıcı elmi işçi, siy.e.ü.f.d.
    4.Sərdarov Məmmədağa Əhmədkərim oğlu-aparıcı elmi işçi, siy.e.ü.f.d.
    5.İbrahimov Əli-aparıcı elmi işçi, f.ü.f.d.
    6.Həsənov Sənan Səməndər oğlu-böyük elmi işçi, siy.e.ü.f.d.
    7.Quliyev Telman Səməd oğlu-elmi işçi
    8.Əliyeva Sevil Soltan qızı-kiçik elmi işçi
    9.İmanova Hafizə Əfqan qızı-kiçik elmi işçi
    10.Quliyeva Ülviyyə Sahib qızı-böyük laborant
    11.Yusifov Oqtay Əli oğlu-kompyuter operatoru