ETİKA


Şöbənin müdiri f.ü.e.d., professor İlham Məmmədzadə Ramiz oğludur.

    Etika şöbəsi 1980-ci illərin əvvəlində yaranıb. Etika şöbəsi Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti etikasını, fərdin davranışında vətəndaş əxlaqı və mənəvi dəyərlərin qarşılıqlı əlaqəsinin özünəməxsusluğunu tədqiq edir.
Şöbənin 12 işçisindən 3 nəfəri fəlsəfə üzrə elmlər doktorudur, 3 nəfəri fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktorudur.