REDAKSİYA - NƏŞRİYYAT


Şöbə müdiri -
kimya üzrə fəlsəfə doktoru Həşimov Adil Heydər oğlu