SƏNƏDLƏRLƏ İŞ SEKTORU ŞÖBƏSİ


    Şöbə müdiri Səfərova Mehriban Akif qızı 1964-cü ildə anadan olmuşdur. 1987-ci ildə AMEA-nın Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutununa qəbul olmuşdur. 1998-ci ildə “Məqsəd və vasitələrin vətəndaş cəmiyyəti kondekstində etik təhlili” adlı namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.
    Elmi məcmularda dərc olunan bir çox məqalənin müəlifidir.
    2009-cu ildən Ümumi İnzibati şöbənin müdiri vəzifəsində çalışır.
Şöbənin 15 əməkdaşı var.