MƏNTİQ


Şöbə müdiri: fəlsəfə üzrə elmlər doktoru, professor Tağıyev Əlikram Mirhəsən oğlu

Yaranma tarixi: AMEA Rəyasət Heyətinin 18 yanvar 2017- ci il tarixli 1/16 saylı qərarına əsasən yaradılmışdır. AMEA-nın Fəlsəfə İnstitutunun direktorunun 10 aprel 2017-ci il tarixli əmrinə əsasən şöbə 12 nəfər işci heyətində tam formalaşdırılmışdır. Şöbə məntiqin müasir problemləri ilə, habelə məntiqin tarixi inkişaf mərhələləri ilə formal (səlis) Aristotel məntiqi, riyazi Leybints məntiqi, dialiektik (Hegel məntiqi), semantika, semiotika, hüquqi məntiqlə və s. məsələlər ilə məşğul olmaq planlaşdırılmışdır.
İşcilərin ümumi sayı: 12 (1 Fəlsəfə üzrə elmlər doktoru, 3 fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, 3 elmi işci, 2 laborant )