TƏHSİL ŞÖBƏSİŞöbə müdiri -
f.ü.f.d., dosent Hüseynov Həbib Məzahir oğlu