BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR ŞÖBƏSİ


Zöhrə Əliyeva
Şöbə müdiri, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru

1. Xarici ölkələrin elmi müəssisələri ilə elmi əlaqələr yaratmaq;
2. Xarici ölkələrin elmi müəssisələri ilə birgə konfrans, seminar və simpoziumların təşkili;
3. Əməkdaşlıq etdiyi elmi müəssisələrin mütəxəssislərinin konfrans və simpozumlarda qarşılıqlı və qısa müddətli iştirakı;
4. İnstitutumuzda keçirilən beynəlxalq konfransların materiallarının çapı, qəbul olunan məqalələrin tərcüməsi.