28.02.2024, 11:16 - Просмотры: 63

Излезе от печат сборника „Values and Gender Equality in Family: Azerbaijan, Bulgaria, Turkey“


Излезе от печат сборника „Values and Gender Equality in Family: Azerbaijan, Bulgaria, Turkey“В края на месец декември 2023 излезе от печат Сборника „Values and Gender Equality in Family: Azerbaijan, Bulgaria, Turkey“, който се издава с финансовата подкрепа на Националната комисия на Република Азербайджан за ЮНЕСКО. Сборникът е резултат, от спечелен към ЮНЕСКО субрегионален проект, на тема: „Ценности и равенство между половете в семейството: Азербайджан, България, Турция“. Участници от българска страна в консорциума са доц.д-р Албена Накова и проф.д.ф.н Богдана Тодорова.
Наред с цялостния философски и социологически анализ, проектът включва и сравнително методологично изследване. Методологията се основава на анализа на социалните мрежи за сравняване на нагласите относно ценностите на равенство в семейството, и използване на експертния потенциал и изследвания на учени от трите държави. Констатираните промени допринасят за преосмисляне на някои етични аспекти и преход към нов етичен дискурс, основан на консенсус, който поддържа баланс между ценностите на равенството и националната култура.

"old.ips-bas.org"