İCTİMAİYYƏTLƏ ƏLAQƏLƏR ŞÖBƏSİ


Bahar Məmməd qızı Məmmədova
Şöbə müdiri
E-mail: philosophy@phill.science.az

Şöbənin fəaliyyətinin əsas məqsədi Fəlsəfə İnstitutunun ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə siyasətinin həyata keçirilməsi, institutun fəaliyyəti, keçirdiyi tədbirlərlə bağlı ictimaiyyətin məlumatlandırılması, Kütləvi informasiya vasitələri ilə işgüzar əməkdaşlıq əlaqələrinin qurulması, institutun fəaliyyəti, imkanları və nailiyyətlərini əks etdirən bukletlərin, video-çarxların hazırlanması və müvafiq sərgilərdə nümayiş etdirilməsi və həmçinin institutun rəhbər şəxslərinin, qabaqcıl alim və mütəxəssislərinin kütləvi informasiya vasitələrində çıxışlarının təşkil edilməsidir.