HEYDƏR ƏLİYEV İRSİ VƏ AZƏRBAYCANÇILIQ FƏLSƏFƏSİ


Şöbə müdiri tarix elmləri doktoru, dosent Mədətli Eynulla Yadulla oğlu

    Şöbə AMEA Rəyasət Heyətinin 18 yanvar 2017-ci il tarixli 1/16 qərarı ilə yaradılmış, Fəlsəfə İnstitutunun 01 may 2017-ci il tarixli 137 nömrəli əmri ilə fəaliyyətə başlamışdır. Şöbədə Ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi irsi və Azərbaycançılıq fəlsəfəsi araşdırılır.
    Şöbədə ümumilikdə 10 əməkdaş çalışır, onlardan 5 nəfəri fəlsəfə doktorudur. Şöbə müdiri tarix elmləri doktoru, dos. Mədətli Eynulla Yadulla oğludur. Şöbəyə adları çəkilən aşağıdakı əməkdaşlar daxildir:

    Şöbədə 11 şəxs fəaliyyət göstərir.