14.10.2020, 15:32

“Azərbaycanda informasiya cəmiyyətinin inkişafının fəlsəfi problemləri: dil və kommunikasiya” adlı monoqrafiya nəşr olunub