29.05.2020, 18:53

Fəlsəfə İnstitutunun direktoru onlayn beynəlxalq elmi konfransda çıxış etmişdir


Fəlsəfə İnstitutunun direktoru onlayn beynəlxalq elmi konfransda çıxış etmişdir May ayının 29-da Mirzə Uluğbəy adına Özbəkistan Milli Universitetinin, Azərbaycan Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin, Dağıstan Dövlət Universitetinin, Əlfərabi adına Qazaxıstan Milli Universitetinin, Manas adına Qırğız-Türk Universitetinin, Tacikistan Milli Universitetinin və Öbəkistan Fəlsəfə Cəmiyyətinin iştitraklı ilə “Avrasiya Məkanında təhsilin müasir paradiqmal problemləri” adlı onlayn beynəlxalq elmi konfrans təşkil edilmişdir. Dünyanın bir çox elm adamlarının iştitak etdiyi konfransda təhsilin bir çox problemləri müzakirə edilmişdir.
Onlayn konfransda iştirak edən AMEA Fəlsəfə İnstitutunun direktoru f.e.d., professor İlham Məmmədzadə elm və təhsildə pandemiyanın yaratdığı problemlərdən və bu problemdən elmin itkisiz çıxması barədə ətraflı çıxış etmişdir.

programme.pdf [197,32 Kb] (Yüklənib: 1)