16.05.2024, 12:11 - Baxış sayı: 149

Gənc alim, Günel Məliklinin “PRIORITY DIRECTIONS OF YOUTH AND EDUCATIONAL POLICY IMPLEMENTED BY THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN ILHAM ALIYEV” adlı məqaləsi impfaktorlu (ERIH PLUS) jurnalda nəşr olunub


Gənc alim,  Günel Məliklinin “PRIORITY DIRECTIONS OF YOUTH AND EDUCATIONAL POLICY IMPLEMENTED BY THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN ILHAM ALIYEV” adlı məqaləsi impfaktorlu (ERIH PLUS)  jurnalda nəşr olunub

AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun şöbə müdiri, gənc alim, siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Günel Məliklinin “PRIORITY DIRECTIONS OF YOUTH AND EDUCATIONAL POLICY IMPLEMENTED BY THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN ILHAM ALIYEV” adlı məqaləsi impfaktorlu (ERIH PLUS) jurnalda nəşr olunub
Məqalədə gənc alim Günel Məlikli Cənab Prezident İlham Əliyevin siyasi strategiyası və qoyulan məqsədlərə çatması yolu siyasi liderliyin nadir nümunəsi olduğunu söyləyib. Müstəqilliyin ilk illərindən başlayaraq ümummilli lider Heydər Əliyevin rəhbər¬liyi, bilavasitə təşəbbüsü ilə bu istiqamədə ciddi addımlar atılmış, müstəqillik dövrü¬nün Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin ölkəmizə rəhbərliyi dövründə cəmiyyət həyatında gənclərin iştirakını genişləndirən imkanlar daha da artmış olduğunu qeyd edib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev gənclər siyasətini bu gün Azərbaycan dövlətinin həyata keçirdiyi siyasətin prioritet istiqamətlərindən birinə çevirmiş olduğunu bildirib. Ölkəmizdə gənclər siyasətinə, gəncliyin inkişafına çox diqqət yetirilir. Məhz bu səbəbdən Prezident İlham Əliyevin milli inkişaf strategiyasında gənclər siyasəti xüsusi yer tutur. Prezident İlham Əliyev tərəfindən qəbul edilmiş sərəncam və qanunlar ölkəmizdə elmin və təhsilin inkişafına ən əsası gənclərinə təkmilləşməsinə səbəb olur- deyə, Günel Məlikli vurğulayıb.
Gənc alim,  Günel Məliklinin “PRIORITY DIRECTIONS OF YOUTH AND EDUCATIONAL POLICY IMPLEMENTED BY THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN ILHAM ALIYEV” adlı məqaləsi impfaktorlu (ERIH PLUS)  jurnalda nəşr olunub
Gənc alim,  Günel Məliklinin “PRIORITY DIRECTIONS OF YOUTH AND EDUCATIONAL POLICY IMPLEMENTED BY THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN ILHAM ALIYEV” adlı məqaləsi impfaktorlu (ERIH PLUS)  jurnalda nəşr olunub