10.05.2023, 10:58 - Baxış sayı: 221

“Heydər Əliyev və mədəniyyətlərarası qarşılıqlı əlaqələrin fəlsəfəsi” adlı Dəyirmi masa keçirilib


“Heydər Əliyev və mədəniyyətlərarası qarşılıqlı əlaqələrin fəlsəfəsi” adlı Dəyirmi masa keçirilibАМЕА Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu və Belarus Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə İnstitutunun birgə təşkilatçılığı ilə Ulu öndər Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olumuş “Heydər Əliyev və mədəniyyətlərarası qarşılıqlı əlaqələrin fəlsəfəsi” (“Гейдар Алиев и философия межкультурного взаимодействия”) adlı oflayn və onlayn formatda dəyirmi masa keçirilib.
Dəyirmi masa Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun baş direktoru, f.e.d., professor İlham Məmmədzadə və Belarus Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə İnstitutunun direktoru, fəlsəfə elmləri namizədi, dosent Anatoli Lazareviçin moderatorluğu keçirilmişdir.
Professor İlham Məmmədzadə çıxış edərək görkəmli dövlət xadimi Ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatındakı fəaliyyətindən danışıb, onun irsinin öyrənilməsinin həm ölkə daxilində, həm də beynəlxalq aləmdə xüsusi əhəmiyyət kəsb etdiyini bildirib.
İlham Məmmədzadə qeyd edib ki, tarixdə elə şəxsiyyətlər yetişib ki, onlara nəinki təmsil etdikləri xalqın taleyində, eləcə də dünya siyasətində son dərəcə böyük missiyanı həyata keçirmək səadəti nəsib olub. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev də məhz belə bir tarixi şəxsiyyət, dünya siyasətinin mahir bilicisi idi. Azərbaycanın müasir tarixinin yarıməsrlik bir mərhələsi, eləcə də müstəqil dövlətimizin dinamik inkişafı və dünyaya inteqrasiya prosesi onun adı, fəaliyyəti və zəngin irsi ilə bağlıdır.
Heydər Əliyevin mənəvi irsində milli ideya və ideologiyanın, eyni zamanda Azərbaycançılıq fəlsəfəsinin bir-birinə necə qarşılıqlı təsir göstərdiyi, dəyərlər və başqa mədəniyyətlərlə birgə dinc yaşayış və qarşılıqlı əlaqələr mədəniyyətinin cəmiyyətin inkişafı və zənginləşməsində hansı rol oynadığı dərindən və nəzəri cəhətdən əsaslandırılmış şəkildə öz əksini tapmışdır. Ulu öndər həmişə hesab edirdi ki, hər bir millətin mədəniyyətində ziyalılar xüsusi vəzifə yerinə yetirir. Lakin öz vəzifəsini həyata keçirməsi üçün onlar öz milli dəyərləri və tarixinə ehtiramla yanaşmaqla bərabər, digər xalqların mədəniyyətinin ən yaxşı xüsusiyyətlərini mənimsəməlidirlər – deyə İlham Məmmədzadə vurğulayıb.
“Heydər Əliyev və mədəniyyətlərarası qarşılıqlı əlaqələrin fəlsəfəsi” adlı Dəyirmi masa keçirilibyirmi masada f.e.d., professor Sakit Hüseynov “Heydər Əliyev Azərbaycan dini tolerantlıq haqqında”, siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Günel Məlikli, “Milli-mənəvi dəyərlərin qorunmasında Heydər Əliyev fenomeni”, f.ü.f.d. Faiq Ələkbərli “Milli mədəniyyətlilik və çoxmədəniyyətliliyin fəlsəfi məsələləri”, fəlsəfə elmləri doktoru, AMEA-nın müxbir üzvü Könül Bünyadzadə “Heydər Əliyev – Azərbaycan mədəniyyətinin bilicisi kimi (Гейдар Алиев как ценитель Азербайджанской культуры)”, Belarus Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə İnstitutunun direktoru, fəlsəfə elmləri namizədi, dosent Anatoli Lazareviç, Belarus Milli Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə İnstitutunun sosial-fəlsəfi və antropoloji tədqiqatlar şöbəsinin müdiri, fəlsəfə elmləri doktoru, professor Adulo Tadeuş İvanoviç, Belarus Milli Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə İnstitutunun baş elmi işçisi, sosiologiya elmləri namizədi, dosent Tixanski Aleksandr İvanoviç, Belarus Milli Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə İnstitutunun elmi işçisi, Petrovski Petr Sergeeviç, fəlsəfə elmləri doktoru, professor Azər Mustafayev, Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun doktorantı Sevinc Əsgərova, siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktorun Şahin Bağırov “Siyasi sosiogiyanın bir elm və akademik fənn kimi formalaşması və mədəniyyətlərarası münasibətlər”, f.e.d., prof. Arif Bünyatov “Heydər Əliyev müasir Azərbaycan dövlətçiliyinin formalaşmasının arxitektorudur”, Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu, kiçik elmi işçisi Zeynalova Leyla “Mədəniyyətlərarası dialoq beynelxalq münasibətlərdə. Mədəni müxtəlifliyin demokratik idarə olunması” mövzusunda çıxış ediblər.
Qeyd edək ki, sonda АМЕА Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu və Belarus Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə İnstitutu arasında elmi əməkdaşlıqla bağlı saziş bağlanılıb.
“Heydər Əliyev və mədəniyyətlərarası qarşılıqlı əlaqələrin fəlsəfəsi” adlı Dəyirmi masa keçirilib
“Heydər Əliyev və mədəniyyətlərarası qarşılıqlı əlaqələrin fəlsəfəsi” adlı Dəyirmi masa keçirilib
“Heydər Əliyev və mədəniyyətlərarası qarşılıqlı əlaqələrin fəlsəfəsi” adlı Dəyirmi masa keçirilib
“Heydər Əliyev və mədəniyyətlərarası qarşılıqlı əlaqələrin fəlsəfəsi” adlı Dəyirmi masa keçirilib
“Heydər Əliyev və mədəniyyətlərarası qarşılıqlı əlaqələrin fəlsəfəsi” adlı Dəyirmi masa keçirilib
“Heydər Əliyev və mədəniyyətlərarası qarşılıqlı əlaqələrin fəlsəfəsi” adlı Dəyirmi masa keçirilib