11.03.2022, 13:26

Professor Zümrüd Quluzadənin 90 illiyinə həsr olunmuş elmi konfrans


Professor Zümrüd Quluzadənin 90 illiyinə həsr olunmuş elmi konfrans
Professor Zümrüd Quluzadənin 90 illiyinə həsr olunmuş elmi konfrans
Professor Zümrüd Quluzadənin 90 illiyinə həsr olunmuş elmi konfrans
Professor Zümrüd Quluzadənin 90 illiyinə həsr olunmuş elmi konfrans
Professor Zümrüd Quluzadənin 90 illiyinə həsr olunmuş elmi konfrans
Professor Zümrüd Quluzadənin 90 illiyinə həsr olunmuş elmi konfrans
Professor Zümrüd Quluzadənin 90 illiyinə həsr olunmuş elmi konfrans