09.06.2021, 11:27

Ruşan Ruşanzadə beynəlxalq konfransda iştirak edib


Ruşan Ruşanzadə beynəlxalq konfransda iştirak edib AMEAın-nın Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun “Sosiologiya” şöbəsinin böyük elmi işçisi, siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru R.Ruşanzadə 12 fevral 2021-ci ildə Rusiya Federasiyasının Stavropol şəhərində “Qafqaz Xalqları Əməkdaşlığı İnstitututu”nda keçirilən “PANDEMİYA ŞƏRTLƏRİNDƏ İQTİSADİYYAT, İNSAN VƏ CƏMİYYƏT: Lokal, Regional və Qlobal aspektlərdə” adlı XV Beynalxalq Elmi-Praktiki Konfransda “Siyasi ədalət probleminin elmi-nəzəri mahiyyəti və praktiki əhəmiyyəti” mövzusunda məruzə etmiş və müvafiq diploma layiq görülmüşdür.