REDAKSİYA - NƏŞRİYYAT


    Redaksiya və Nəşriyyat şöbəsi 2005-ci ildən təşkil olunub və şöbənin əsas işi İnstitutun Elmi Şurasının qərarı ilə nəşr olunan “Fəlsəfə”, “Elmi Əsərlər” və “Şərq-Qərb: sivilizasiyaların dialoqu” adlı elmi-nəzəri jurnalların materiallarının yığılıb redaktə olunması, çapa hazırlanması və çap edilməsidir.
    Ötən illərdə çap olunmuş jurnallar:
    “Fəlsəfə” elmi-nəzəri jurnalının 2005-2010-cu illərdə 14 sayı çap olunub.
    “Şərq-Qərb: sivilizasiyaların dialoqu” elmi-nəzəri və ictimai-siyasi jurnalın 2005-2010-cu illərdə 10 sayı çap olunmuşdur.
    “Elmi Əsərlər” beynəlxalq elmi-nəzəri jurnalının 2005-ci ildən bu günə qədər 27 sayı çap olunmuşdur. Hal-hazırda 28-ci sayı çapa hazırlanır.
    Bununla yanaşı şöbə İnstitutun Elmi Şurasının çapa tövsiyə etdiyi monoqrafiyaların, elmi-nəzəri konfrans materiallarının və kitabların qismən redaktə olunması və çapa hazırlanmasını həyata keçirmişdir.
    Qeyd etmək lazımdır ki, şöbə çap işi ilə yanaşı İnstitut tərəfindən nəşr edilmiş jurnal, kitab və konfrans materiallarının toplularının müəlliflərə, Ali Attestasiya Komissiyasının tövsiyə etdiyi kitabxanalara çatdırılmasını həyata keçirmişdir.
    Şöbə yaranan zamandan bu günə qədər kimya üzrə fəlsəfə doktoru Həşimov Adil Heydər oğlu başçılıq edir. Təvəllüdü 1947-ci il, ali təhsilli 1972- ci ildə M.Əzizbəyov adma Neft Kimya İnstitutunu bitirmişdir.

    Şöbənin digər əməkdaşları:

    1. Redaktor Cabbarlı Svetlana Qafar qızı, 1936-cı il təvəllüdlü, ali təhsilli, 1961-ci ildə M.F.Axundov adma Xarici Dillər İnstitutunu bitirmişdir.
    2. Redaktor Turabova Xuraman Feyzulla qızı, 1944-cü il təvəllüdlü, ali təhsilli 1967-ci ildə M.F.Axundov adına Xarici Dillər İnstitutunu bitirmişdir.
    3. Tərcüməçi Qurbanova Solmaz Osman qızı, 1947-ci il təvəllüdlü, ali təhsilli, 1971-ci ildə M.F.Axundov adma Xarici Dillər İnstitutunu bitirmişdir.
    4. Redaktor Həsənova Rəhilə Əmiraslan qızı, 1960-cı il təvəllüdlü, ali təhsilli, 1982-ci ildə Moskva Qeodeziya və Kartoqrafıya İnstitutunu bitirmişdir.
    5. Tərcüməçi Mustafazadə Şəbinə Təvəkgül qızı, 1978-ci il təvəllüdlü, ali təhsilli, 1999-cu ildə Azərbaycan Dövlət Dillər İnstitutunu bitirmişdir.
    6. Kompyüter operatoru Əliyeva Mehriban Vaqif qızı, 1972-ci il təvəllüdlü, təhsili 1993-cü ildə 83 №-li Texniki Peşə məktəbini bitirmişdir.