23.09.2020, 10:03

Fəlsəfə və tarixi yaddaş haqqında dialoq


Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun direktoru, f.e.d. İlham Məmmədzadənin İnstitutun "İdrak nəzəriyyəsi" şöbəsinin müdiri, f.e.d. Füzuli Qurbanovla "Fəlsəfə və tarixi yaddaş" haqqında dialoqu