20.07.2020, 17:49

Fəlsəfə İnstitutunun direktoru İlham Məmmədzadə ilə dialoq


Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə İnstitutunun "İdrak nəzəriyyəsi" şöbəsinin müdiri, f.e.d. Füzuli Qurbanovun Fəlsəfə İnstitutunun direktoru, f.e.d. İlham Məmmədzadə ilə dialoqu.