03.05.2019, 15:29

“Elm və İnnovativ Texnologiyalar” jurnalının 7-ci sayı işıq üzü görüb


“Elm və İnnovativ Texnologiyalar” jurnalının 7-ci sayı işıq üzü görübAMEA Fəlsəfə İnstitutunun direktoru, fəlsəfə elmləri doktoru, professor İlham Məmmədzadənin də Redaksiya Heyətinin üzvü olduğun “Elm və İnnovativ Texnologiyalar” jurnalının 7-ci sayı işıq üzü görüb.
Filologiya elmləri doktoru, professor Teymur Əhmədovun baş redaktoru olduğu jurnal 19.06.2017-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi Mətbu nəşrlərin reyestrinə № 4122 nömrəsi ilə daxil edilmişdir. Jurnal Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının 2018-ci il 04 iyul, №-11-R tarixli qərarı ilə Azərbaycan Respublikasında dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc olunması tövsiyə edilən dövrü elmi nəşrlərin siyahısına daxil edilmişdir.
Jurnal elmin kompleks problemləri, beynəlxalq səviyyədə humanitar və ictimai siyasi, tətbiqi, təbiət elmləri üzrə indiyədək dərc olunmayan, orijinallığlı, yeniliyi və aktuallığı, qabaqcıl nəzəri və praktiki əhəmiyyəti ilə diqqəti cəlb edən elmi-texniki məqalələri dərc edir.
Elmi məqalələr Azərbaycan, rus, ingilis və türk dillərində çap olunur. Jurnalın Beynəlxalq Standart Seriya nömrəsi (İSSN) 2521-1447, Elektron ISSN nömrəsi 2616-4418-dir. DOI nömrəsi – 10.30546/2616-4418-dir. 20-dən çox beynəlxalq bazada indekləşdirilibdir.
Jurnalda məqalələrini dərc etdirmək istəyən alimlər, dissertant və doktorantlar elmi məqalələrini Redaksiya heyətinə təqdim edə bilərlər.
Bunun üçün jurnalda veb-sayt ünvanına daxil olmaqla (www.ejsr.org), “Məqalə təqdimatı” bölməsində qeyd edilən struktura uyğun məqaləni düzəldib, journalofsit@gmail.com ünvanına göndərmək olar.