15.01.2019, 13:05 - Baxış sayı: 1494

«İdentiklik Multikulturalizm Dialoq fəlsəfəsi» adlı məqalələr toplusu nəşr olunub


«İdentiklik Multikulturalizm Dialoq fəlsəfəsi» adlı məqalələr toplusu nəşr olunub«İdentiklik Multikulturalizm Dialoq fəlsəfəsi» I kitab. Elmi məqalələr toplusu. Bakı, Elm və Təhsil, 2018, 301 s. Xatirə Quliyeva (Elmi redaktor) (AMEA-nın Fəlsəfə İnstitutunun “Multikulturalizm və Tolerantlıq fəlsəfəsi şöbəsinin müdiri, f.ü.e.d., dosent).
Topluda müasir dünyanın elmi fənlərarası əlaqələr prinsipinə əsaslanmaqla Ulu Öndər Heydər Əliyevin və bütün dünyanın diqqətini cəlb etmiş “Azərbaycan Multikulturalizm modelinin” müəllifi İlham Əliyevin siyasi idarəçilikdə azərbaycançılıq, multikulturalizm, tolerantlıq konsepsiyası, mədəniyyətlərarası dialoqun ənənəvi və müasir məsələləri, identiklik və qlobal mədəniyyət ideyasının ümumi və fərqli aspektləri elmi-nəzəri kontekstdən tədqiq-təhlil olunduğu məqalələr təqdim olunur.