05.12.2018, 11:09 - Baxış sayı: 1013

Müasir elmin məntiqi və metodoloji problemləri


Müasir elmin məntiqi və metodoloji problemləriMonoqrafiya müasir elmin məntiqi və metodoloji problemlərinin tədqiqinə həsr olunmuşdur. Ondan elmi işçilər, müəllimlər, dissertantlar və geniş oxucu kütləsi istifadə edə bilər. AMEA Fəlsəfə İnstitutunun Elmi Şurasının qərarı ilə çap olunan (protokol №4, 25 may 2018-ci il) kitab müəllif heyətinin (Əlikram Tağıyev -müəllif heyətinin rəhbəri, Arif Büniyatov - elmi redaktor və Səidə Əliyeva - buraxılışa məsul) birgə fəaliyyəti ilə nəşr edilmişdir.