07.06.2024, 11:20 - Baxış sayı: 129

Gənc alim Günel Məlikli “ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ПОЛИТИЧЕСКОГО РУКОВОДСТВА ПРЕЗИДЕНТА ИЛЬХАМА АЛИЕВА” adlı məqaləsinə görə sertifikatla mükafatlandırılıb


Gənc alim Günel Məlikli “ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ПОЛИТИЧЕСКОГО РУКОВОДСТВА ПРЕЗИДЕНТА ИЛЬХАМА АЛИЕВА” adlı məqaləsinə görə sertifikatla mükafatlandırılıb

AMEA-nın Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun şöbə müdiri, gənc alim siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Günel Məlikli Rusiya Federasiyasının İjevsk şəhərində Ali Baş Komandan, Prezident İlham Əliyevin psixoloji portretinə həsr edilmiş “ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ПОЛИТИЧЕСКОГО РУКОВОДСТВА ПРЕЗИДЕНТА ИЛЬХАМА АЛИЕВА” adlı məqaləsi ilə “Путь к новому пониманию: интеграция междисциплинарных исследований в современную науку и практику" mövzusunda Beynəlxalq elmi-nəzəri konfransda onlayn çıxış edib və sertifikatla mükafatlandırılıb. Həmin yazı konfransın materiallarında dərc olunub. Məqalədə gənc alim Günel Məlikli Cənab Prezident İlham Əliyevin siyasi strategiyası və qoyulan məqsədlərə çatması yolu siyasi liderliyin nadir nümunəsi olduğundan bəhs edib. Bu gün ölkəmizin inkişafında və dünya səviyyəsində tanınmasına səbəb olan səriştəli siyasi rəhbər, təcrübəli diplomat prezident İlham Əliyevin Beynəlxalq münasibətlərin bütün sirlərinə məhz gənc yaşdan yiyələnməsi Onun dahi bir şəxsiyyət Gənc alim Günel Məlikli “ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ПОЛИТИЧЕСКОГО РУКОВОДСТВА ПРЕЗИДЕНТА ИЛЬХАМА АЛИЕВА” adlı məqaləsinə görə sertifikatla mükafatlandırılıbolmasına zəmin yaratmasını qeyd edib. Bildirib ki, məhz gənc yaşlarında yiyələndiyi diplomatiyanın bütün sirlərindən məharətlə istifadə edən siyasi xadim Prezident İlham Əliyev beynəlxalq arenada Azərbaycanın maraq və mənafelərini qorumuşdur. Ulu öndər Heydər Əliyevin ideyalarına və siyasi kursuna sadiq qalan cənab İlham Əliyev qısa zaman kəsiyində Azərbaycanı bütün sahələrdə zirvələrə çatmasını söyləyib. Möhtərəm Prezident İlham Əliyev əsl lider kimi beynəlxalq aləmdə hörmətə layiqdir. Prezident İlham Əliyevin Azərbaycanı qalib dövlətə çevirmək strategiyası və bacarığı təkcə gənc nəsil və gələcək nəsillər üçün nümunə olub və olacaqdır.- deyə G.Məlikli vurğulayıb.
Gənc alim Günel Məlikli “ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ПОЛИТИЧЕСКОГО РУКОВОДСТВА ПРЕЗИДЕНТА ИЛЬХАМА АЛИЕВА” adlı məqaləsinə görə sertifikatla mükafatlandırılıb
Gənc alim Günel Məlikli “ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ПОЛИТИЧЕСКОГО РУКОВОДСТВА ПРЕЗИДЕНТА ИЛЬХАМА АЛИЕВА” adlı məqaləsinə görə sertifikatla mükafatlandırılıb