22.04.2024, 06:44 - Baxış sayı: 70

“Milli dövlətçilik ideologiyası: şərtləri, ideya-idealları və prinsipləri” mövzusunda seminar keçirilib


“Milli dövlətçilik ideologiyası: şərtləri, ideya-idealları və prinsipləri” mövzusunda seminar keçirilib

AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun “Siyasətin fəlsəfəsi və Sosiologiyası” şöbəsində “Müasir fəlsəfə problemləri” şöbəsinin baş elmi işçisi, f.e.d. prof., Əbülhəsən Abbasovun “Milli dövlətçilik ideologiyası: şərtləri, ideya-idealları və prinsipləri” mövzusunda seminar keçirilmişdir.
Seminarda milli ideologiyanın əsas prinsipləri, tələblər, müasir dövrdə milli ideyanın dərki məsələləri və ölkə başçısının bu istiqamətdə çağırışları müzakirə olunmuşdur.
Dəyirmi masada AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitunun direktoru, f.e.d., prof. İ.R.Məmmədzadə, elmi işlər üzər direktor müavini t.e.d. E.Mədətli, Arxeologiya, Etnoqrafiya və Antropologiya İnstitunun aparıcı elmi işçisi, t.e.d., X.Xəlilli, “Siyasətin fəlsəfəsi və Sosiologiyası” şöbəsinin müdiri, f.e.d., prof. R.Mirzəzadə, baş.e.i f.e.d.,dos., L.Mövsümova, a.e.i, f.ü.f.d. Z.Məmmədzadə, a.e.i., s.e.ü.f.d., dos.Ş.Bağırov, a.e.i. s.e.ü.f.d.,dos. D.Həşimov, a.e.i., f.ü.f.d.,dos. T.Qasımova, e.i. S.Quliyeva, e.i. N.Əlicanova, b.lab. Ş.Əsgərova, b.lab. G.Cabarova və “Siyasətin fəlsəfəsi və Sosiologiyası” şöbəsində Slavyan Universitetinin Sosial Elmlər fakültəsinin Regionşünaslıq (Azərbaycan üzrə) ixtisası üzrə elmi təcrübə keçən IV kurs tələbələri iştirak etdilər.
“Milli dövlətçilik ideologiyası: şərtləri, ideya-idealları və prinsipləri” mövzusunda seminar keçirilib
“Milli dövlətçilik ideologiyası: şərtləri, ideya-idealları və prinsipləri” mövzusunda seminar keçirilib
“Milli dövlətçilik ideologiyası: şərtləri, ideya-idealları və prinsipləri” mövzusunda seminar keçirilib