12.10.2023, 10:20 - Baxış sayı: 286

2023-cü ilin dekabrında Əliyev qiraətində (Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş) “Polisentrik dünya məkanı mədəniyyətlərin dialoqu” adlı beynəlxalq elmi konfrans keçiriləcək


2023-cü ilin dekabrında Əliyev qiraətində (Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş) “Polisentrik dünya məkanı mədəniyyətlərin dialoqu” adlı beynəlxalq elmi konfrans keçiriləcəkв Алиевские чтения (посвящается к 100 - летию общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева) декабрь 2023 года состоится международная научная конференция Полицентричный мир пространство диалога культур.