13.09.2023, 08:31 - Baxış sayı: 177

İnstitut əmkdaşlarının məqalələri beynəlxalq elmi bazalarda indekslənən “Technium” jurnalında dərc edilib


İnstitut əmkdaşlarının məqalələri beynəlxalq elmi bazalarda indekslənən “Technium” jurnalında dərc edilibAMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun əməkdaşları, böyük elmi işçi, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru Elnur Rüstəmov, elmi işçiləri Tünzalə Musayeva, Xalidə Xəlilova, Gültəkin İsmayılova, Psixologiya Elmi-Tədqiqat İnstitutunun əməkdaşı, psixoloq Ülviyyə Nəhmətovanın həmmüəllifi olduqları “Özünüqiymətləndirmə və smartfon asılılığı arasında əlaqə: Özünənəzarətin rolu” (“Association between Self-esteem and Smartphone addiction: The Mediating Role of Self-Control”) adlı məqalə EBSCO, Index Copernicus kimi beynəlxalq elmi bazalarda indekslənən “Technium” jurnalının 46-cı sayında dərc edilib.
Tədqiqatın məqsədi Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində yaşayan yetkinlərdə (N = 11-18; yaş həddi=18-63 yaş) özünüqiymətləndirmə və smartfon asılılığı arasında özününəzarətin rolunu araşdırmaqdır.
Araşdırma zamanı əldə edilən nəticələr iştirakçıların özünüqiymətləndirməsi ilə özününəzarəti arasında müsbət əlaqənin, smartfon asılılığı səviyyəsi isə özünüqiymətləndirmə və özününəzarət ilə mənfi əlaqənin olduğunu göstərib.
Bununla yanaşı, struktur modelləşdirməsindən əldə edilən nəticələr sübut edir ki, özünüqiymətləndirmə və smartfon asılılığı arasında özünənəzarət vacib rol oynayır.
Məqalə ilə ətraflı tanış olmaq üçün aşağıdakı linkə keçid edə bilərsiniz.
techniumscience.com