09.06.2023, 07:44 - Baxış sayı: 285

“Təsəvvüfə dair 100 sual” kitab nəşr edilmişdir


“Təsəvvüfə dair 100 sual” kitab nəşr edilmişdirAMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun “İslam fəlsəfəsi” şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Radif Mustafayevin tərcümə edib qeyd və şərhlərlə təqdim etdiyi XX əsr məşhur Türkiyə tədqiqatçısı Əbdülbaqi Gölpınarlının “Təsəvvüfə dair 100 sual” kitabı (Bakı, "Elm və təhsil". 2022. səh. 180) işıq üzü görüb.
Qeyd edək ki, Əbdülbaqi Gölpınarlının müxtəsər tərcümə edilərək qeyd və şərhlər verilmiş bu əsəri təkcə sorğu kitabı kimi dəyərləndirilməyib, eləcə də artıq həyata keçirilmiş araşdırmaların elmi-fəlsəfi tənqidi şəkildə gələcək tədqiqatlar üçün istiqamətverici rol oynaya bilər.
Kitab Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun 23 yanvar 2022-ci il tarixli, 1 saylı protokolunun qərarı ilə çapa məsləhət görülmüşdür.
Kitabın rəyçiləri akademik Nərgiz Axundova, filologiya elmləri doktoru, professor İmamverdi Həmidov, elmi redaktoru İlahiyyat üzrə fəlsəfə doktoru Əhməd Niyazov və redaktoru Qabil Camalovdur.
Abdulbagi-Golpinarli-Tesevvufe-dair-100-sual.pdf [769,11 Kb] (Yüklənib: 11)