05.06.2023, 09:25 - Baxış sayı: 141

“Heydər Əliyevin siyasi irsi və azərbaycançılıq” adlı toplu nəşr edilmişdir (IV)


“Heydər Əliyevin siyasi irsi və azərbaycançılıq” adlı toplu nəşr edilmişdir (IV)“Bu günlərdə AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun “Heydər Əliyevin siyasi irsi və azərbaycançılıq fəlsəfəsi” şöbəsində “Heydər Əliyevin siyasi irsi və azərbaycançılıq” (IV kitab) (“Elm və təhsil” Bakı, 2023) hazırlanmış və nəşr edilmişdir.
Topluda Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi ilə əlaqədar nəşr olunan bu topluda müdrik siyasətçi, müstəqil Azərbaycan dövlətçiliyinin memarı və qurucusu Heydər Əliyevin siyasi irsinin müəyyən məqamları, xüsusilə ölkəmizin inkişafının müasir mərhələsi üçün mühüm əhəmiyyət daşıyan cəhətləri araşdırılır. Bu zəngin irsdəki milli kimlik, milli-mənəvi dəyərlər, azərbaycançılıq ideologiyası, dövlət quruculuğunda tarixi və sosial yaddaş dil və siyasət məsələləri, etik prinsiplər və dövlətçiliyimizi gücləndirən digər amillər müxtəlif istiqamətlərdən təlil olunaraq geniş oxucu dairəsinə təqdim edilir.
Kitabın elmi redaktoru AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun baş direktoru f.e.d., professor İlham Məmmədzadə, redaktoru tarix elmləri doktoru Eynulla Mədətlidir.
Toplu Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun Elmi Şurasının 2023-cü il 5 aprel tarixli, 2 saylı iclasının qərarı ilə çapa məsləhət görülmüşdür.