15.03.2023, 09:20 - Baxış sayı: 167

“Elmi əsərlər” jurnalının növbəti sayı çap olunub


“Elmi əsərlər” jurnalının növbəti sayı çap olunubAMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnalı olan “Elmi əsərlər” jurnalının növbəti (№ 2 (39) (2022) sayı çap olunub.
Jurnalda Eynulla Mədətli, Araş İftixari “Tarix və tarixin fəlsəfəsinə dair”, Kerem Karabulut (Türkiye) “Mirza Fetahali Ahundov’un düşüncelerine Türkiye’den bakış”, Əvəz Bayramov “İqtisadi həyatın fəlsəfi refleksiyası: konseptual baxış”, Uiza Qalleze (Əlcəzair) “Əlcəzairdə fəlsəfənin siyasiləşmiş tarixi”, Faiq Ələkbərli “Cəfər Cabbarlının ictimai-siyasi görüşləri və türkçülük/azərbaycançılıq fəlsəfəsi”, Вахид Акаев, Aбдула Бугаев (Россия) “Ислам среди чеченцев в постсоветский и постсоветский периоды”, Aytək Məmmədova “İllərin, əsrlərin yaşatdığı alimlər, mütəfəkkirlər və filosoflar”, Emiliya Çengelova, Albena Nakova (Bolqarıstan) “Kölgə iqtisadiyyatında dözümlülük indeksinin tərkibi və hesablanması metodologiyası və konsepsiyası”, Rövşən Hacıyev “Tarixi idrakda obyekt, predmet və subyekt anlayışları: fəlsəfi təhlil”, Nicat Məmmədov “Əhməd bəy Ağaoğlu "İrşad" (1905-1908) qəzetində modern milli düşüncə tərzinin islahatçısı kimi”, İradə Zərqanayeva “Nəsimi fəlsəfəsində din və azad düşüncə əlaqələri”, Tiyeri Zarkone (Fransa) “Axundzadə: İslamın və sufızmın əsas tənqidi”, Самира Дадашова “Светлая сторона перемен”, Günel Məlikli “Milli inkişaf sistemində sosial ekologiya problemi”, Ramil Babayev “Sosial risk altında olan əhali qrupları dairəsinin müəyyənləşdirilməsi”, Nigar Şahhüseynbəyova “Müasir təhsil prosesinin qurulmasında sosial konstruktivizm metodologiyasının rolu”, Səkinə Babayeva “Sahibkarlığın mahiyyəti və problemə müxtəlif siyasi yanaşmalar”, Ülviyyə Qurbanova “Cənubi Qafqazda dialoq:sabitlik, təhlükəsizlik və inkişaf perspektivləri”, Emin Orucov “Bəktaşiliyin Azərbaycanda təşəkkülü və Azərbaycan Bəktaşilərinin əsas nümayəndələri”, Əntiqə Paşayeva “Hüquq və etikanın nisbəti: ədalət və insaf meyarlarının fəlsəfi mənası və hüquqi funksiyası” məqalələri və Oxucu rəyi Тадеуш Иванович Адуло “О состоянии современного философского образования и путях повышения его эффективности!” yer alıb.