17.01.2023, 04:43

AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI FƏLSƏFƏ VƏ SOSİOLOGİYA İNSTİTUTUNUN NİZAMNAMƏSİ


Nizamname.pdf [149,77 Kb] (Yüklənib: 17)