12.12.2022, 10:03 - Baxış sayı: 321

“Şərq fəlsəfəsi problemləri” jurnalının növbəti sayı çap olunub


“Şərq fəlsəfəsi problemləri” jurnalının növbəti sayı çap olunubAMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunda beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal olan “Şərq fəlsəfəsi problemləri” jurnalının növbəti (№ 26) sayı çap olunub.
Jurnalda İ. Məmmədzadənin “Şuşa və Qarabağ M.F.Axudzadənin (Axundovun) fəlsəfi və yaradıcılıq irsində“,Ə. Abasovun “Провлемы национальной философии Азервайджана “, Мамедов Н. “ Эвристическая ценность идей Низами Гянджеви“, Əhmədli R. “Azərbaycanda milli şüurun formalaşmasında dini və əxlaqi məsələlərin rolu“ (XIX əsr) ,Əsədov A. “Hind fəlsəfəsi, onun doğuluşu və inkişaf təmayülləri maskulin və feminin başlanğıcları kontekstində“, Aslanov H. “The Abrahamic discourse in postmodernity“ (experiences in exegetics), Işıtan İ. Le“ Traite de ‘Asrar al – Talibin‘ ‘Secrets de l‘Aspirants‘ Attribue a un auteur khalwati“, Elnur Mustafayev. “Cəmaləddin Əfqani və fəlsəfi-siyasi görüşlərində islam həmrəyliyi konsepsiyası“, Rəşidov Z.F. “Əhməd Kərədi Zəkuyevin İslam bölgəsi fəlsəfə tarixinə dair tədqiqatları“, Babayev B. “Ömər Faiq Nemanzadənin 1905-1907-ci il illərdəki yaradıcılığında erməni xisləti haqqında“, Ələkbərli F. “ Azərbaycan milli ideyasının siyasi-fəlsəfi müəllifləri: Nəsib bəy Yusifbəyli və Məhəmməd Əmin Rəsulzadə“ məqalələri yer alıb.
Sherq-felsefesi-problemlri-26-2022.pdf [1,91 Mb] (Yüklənib: 5)