02.12.2022, 10:35

Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun 5 şöbəsinin illik hesabatı dinlənildi


Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun 5 şöbəsinin illik hesabatı dinlənildi30 noyabr 2022-ci ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (AMEA) Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun Elmi Şurasının növbəti iclası keçirilib.
Elmi Şurada 4 elmi şöbənin illik növbəti hesabatı dinlənildi.
İclasda “Müasir fəlsəfə problemləri” şöbəsini müdiri fəlsəfə elmləri doktoru, professor Əli Abasov ,“Estetika” şöbəsinin müdiri fəlsəfə elmləri doktoru, professor Adil Əsədov, “Sosial fəlsəfə və ekoloji problemlər” şöbəsinin müdiri fəlsəfə elmləri doktoru, professor Azər Mustafayev, “Sosial psixologiya” şöbəsinin müdiri siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Günel Məlikli, eləcə də “Təhsil” şöbəsininm müdiri f.ü.f.d., dosent Həbib Hüseynovun hesabatları dinlənilib. Eyni zamanda Gənc Alimlər Şurasının sədri Tünzalə Musayevanın da hesabatı dinlənildi və hər biri qənaətbəxş hesab edildi.
Şöbələrin hesbatı:
Müasir fəlsəfə problemləri: ümumi 56 məqalə, 43 məqalə ölkədə (2-si tezis), 13-ü xaricdə, 20 Respublika, 3 xarici konfrans.
Estetika: ümumi 14 məqalə, 7 məqalə ölkədə, 5-i xaricdə, 5 Respublika, 4 xarici konfran.
Sosial fəlsəfə və ekoloji problemlər: ümumi 8 məqalə, 5 məqalə ölkədə, 3-ü xaricdə (1-i tezis), 6 Respublika, 2 xarici konfrans.
Sosial psixologiya: ümumi 20 məqalə,10 məqalə ölkədə (3-ü tezis) (6-sı qəzetdə), 10 xaricdə, 2 Respublika, 1 xarici konfrans, 1 elmlər doktoru, 2 fəlsəfə doktoru üzrə dissertant təhsil alır.
Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun 5 şöbəsinin illik hesabatı dinlənildiTəhsil: elmlər doktoru hazırlığı üzrə 32 nəfər dissertant, fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə 18 nəfər, 1 xarici vətəndaş (Türkiyə), 16 doktorant, cəmi 66 nəfər təhsil alır. Bunlardan 14 nəfər elmlər doktoru, 4 nəfər isə fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə dissertant və 2 nəfər fəlsəfə doktoru üzrə doktorantlar Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun öz əməkdaşlarıdır.
Doktorant və dissertantların 2022-ci il üzrə elmi nəşriyyat fəaliyyətinin nəticələri: 2 dərs vəsaiti, 1 monoqrafiya, 1 fənn proqramı, 30 məqalə, o cümlədən 9-u xaricdə (1-i impakt), 5 tezis çap olunmuşdur.
Gənc alimlər və mütəxəssislər :Gənc alim və tədqiqatçıları 1 beynəlxalq qrant layihədə, 3 ümumrespublika tədbiri, 1 maarifləndirici tədbir, 5 beynəlxalq konfrans, 2 respublika konfransı, 2 yay məktəbində iştirakçı və 1 elmi seminarda məruzəçi olaraq iştirak edilmişdir. Gənc alim və tədqiqatçiların 7 xarici və 5 yerli məqaləsi çap olunub. 3 Fəxri diplom və 1 Fəxri fərman alınıb.
Cari ildə doktorantura və dissertantura pilləsində təhsil alan gənclərin sayı - 8 doktorant, 14 dissertant

İmpakt faktorlu jurnallarda məqalələr yoxlanılmaqdadır.