23.11.2022, 11:52 - Baxış sayı: 270

Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun beş şöbəsinin illik hesabatı dinlənildi


Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun beş şöbəsinin illik hesabatı dinlənildi23 noyabr 2022-ci ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (AMEA) Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun Elmi Şurasının növbəti iclası keçirilib. İclası İnstitutun baş direktoru, f.e.d., professor İlham Məmmədzadə açaraq gündəlikdəki məsələlər barədə məlumat verib.
Elmi Şurada beş şöbənin illik növbəti hesabatı dinlənildi.
Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun beş şöbəsinin illik hesabatı dinlənildiİclasda “Azərbaycan fəlsəfə tarixi” şöbəsinin müdiri Fəlsəfə üzrə elmlər doktoru Arzu Hacıyevanın, “Etika” şöbəsinin müdiri fəlsəfə elmləri doktoru, professor İlham Məmmədzadənin, “İdrak nəzəriyyəsi” şöbəsinin müdiri fəlsəfə elmləri doktoru Füzuli Qurbanov, “Davamlı inkişafın fəlsəfəsi və sosiologiyası” şöbəsinin müdiri fəlsəfə elmləri doktoru, professor Sakit Hüseynov, “Siyasətin fəlsəfəsi və sosiologiyası” şöbəsinin müdiri fəlsəfə elmləri doktoru, professor Rəna Mirzəzadənin hesabatları dinlənilib. Şöbələrin illik hesabatları qənaətbəxş hesab edildi.
Şöbələrin hesbatı:
“Etika” şöbəsi: Monoqrafiya 3, toplu 1, xaricdə çap olunan məqalə sayı 14, respublikada 20, qəzet 3, KİV-də çıxış 16;
“Davamlı inkişafın fəlsəfəsi və sosiologiyası” şöbəsi: Kitab 1, məqalələr (xaricdə) 18, ölkədə 19, tezis 3, xaricidə konfrans 8, ölkədə məruzə ilə çıxış 7;
“Siyasətin fəlsəfəsi və sosiologiyası” şöbəsi: Məqalələr (ölkədə) 17, xaricdə 4, respublikda konfrans 21, xaricdə konfrans 2;
“Azərbaycan fəlsəfə tarixi” şöbəsi: Konfranslar və çıxışlar 25, xaricdə 17, Məqalə 22, xaricdə 17 (5-tezis), qəzet məqaləsi 1;
“İdrak nəzəriyyəsi” şöbəsi: Toplu 1, monoqrafiya 1, elmi məqalə 22, xaricdə məqalə 2, konfrnaslar 8, xarici 1.

Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun beş şöbəsinin illik hesabatı dinlənildiEyni zamanda 2022-ci il üzrə ETİ-nin yerinə yetirilməsi ilə bağlı Yoxlama Komissiyasının yaradılması haqqında qərar qəbul edilib və cari məsələlər müzakirə olunub.
Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun beş şöbəsinin illik hesabatı dinlənildi