31.05.2022, 11:25 - Baxış sayı: 412

Professor İlham Məmmədzadənin həmmüəllifi olduğu kitab ABŞ-da çap olunub


Professor İlham Məmmədzadənin həmmüəllifi olduğu kitab ABŞ-da çap olunubAMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun baş direktoru, f.e.d., professor İlham Məmmədzadənin həmmüəllifi olduğu kitab ABŞ-ın tanınmış çap evlərindən biri olan “Brill Academik Pub” nəşriyyatında “Qloballaşmanın fəlsəfi aspektlərinin multidissiplinar tədqiqatı” (“Philosophical Aspects of Globalization A Multidisciplinary İnquiry”) adlı kitabı nəşr olunub. Kitabın redaktorları fəlsəfə elmləri doktoru, V.M.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin professoru Aleksandr Çumakov, Alyssa DeBlasio və Ilya V. Ilyindir.
Qeyd edək ki, kitab “Skops”da qeydiyyata alınıb.