14.04.2022, 12:42 - Baxış sayı: 611

“Şərq fəlsəfəsi problemləri” jurnalının növbəti sayı çap olunub


“Şərq fəlsəfəsi problemləri” jurnalının növbəti sayı çap olunubAMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunda beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal olan “Şərq fəlsəfəsi problemləri” jurnalının növbəti (№ 25) sayı çap olunub.
Jurnalda Мамедзаде И. “Беседы о философии”, Абасов А. “Зумруд Алигулу гызы Гулузаде – значимое имя в азербайджанской философии”, Rüstəmova A. “Örnək şəxsiyyət, əsl ziyalı, elm fədaisi”, Tağıyev Ə. “Fəlsəfə tariximizin zümrüd qaşlı Zümrüd xanımı”, Məmmədov Ə. “Professor Zümrüd Quluzadə: görkəmli alim ömrünün cizgiləri”, Qurbanov H. “Əsl xanım, boyük alim, xalqımıza şöhrət gətirən insan” Pənahova K. “Elm fədaisi”, Мовсумова Л. “Уважаемая Зумруд ханым!”, Aslanova R. “Mənalı ömrün səhifələri, Азимова Р. “Дорога жизни усыпанная жемчужинами философии”, Əsgərov R. “Ömrü mənalı yaşayan filosof-alim Zümrüd Quluzadə”, Əhmədli R. “Görkəmli tədqiqatçi, dəyərli insan, böyük ziyalı”, Аббасова К. “Вклад Солмаз Рзакулизаде в развитие Азербайджанской философии”, Cəbrayılov M. “Sona çatan ömrün sona yetməyən elmi düşüncələrində fəlsəfə və dil problemi” İbrahimov Ə. “Bir ibrətli, bir həsrətli xatirəyə dönmüş həyat”, Rəşidov Z.F. “A.O.Makovelskinin tədqiqatlarında antik fəlsəfənin klassik mərhələsi və ellinizm dövrü”, Ələkbərli F. “Mirzə Ələkbər Sabirin ictimai-siyasi görüşləri: islamlıq, türkçülük və insanlıq fəlsəfəsi”, Lea Raso “Molla Nasraddin, la presse satirique et nationaliste azérie”, Əliyeva F. “Xalq üçün yanan ürək - N.Nərimanov”, Əsgərov R. “Əli Bəy Hüseynzadənin dünyagörüşündə Şərq və Qərb dəyərlərinə münasibət”, Jorjon F. Əliyeva Z. “Azərbaycanın mədəni həyatı və maarifçi ədəbi-fəlsəfi fikri fransız tədqiqatçılarının əsərlərində” məqalələri yer alıb.

Sherq-Felsfesi-25-2021.pdf [2,37 Mb] (Yüklənib: 34)