15.03.2022, 14:22 - Baxış sayı: 692

“Elmi əsərlər” jurnalının növbəti sayı çap olunub


“Elmi əsərlər” jurnalının növbəti sayı çap olunubAMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnalı olan “Elmi əsərlər” jurnalının növbəti (№ 2 (37) (2021) sayı çap olunub.
Jurnalda İlham Məmmədzadənin “Mədəni-tarixi epistemologiya məsələsinə dair”, Eynulla Mədətli, Qabil Camalovun “Təbrizdə Məhəmməd və Hüseyn Naxçıvani qardaşlarının maarifçilik fəaliyyətləri”, Əbülhəsən Abbasovun “Yeni İpək Yolu qlobal dünya nizamının formalaşması kontekstində”, Cemalnur Sargut (Turkiyə) “Samıha Ayverdı’s understandıng of futuwwa”, Faiq Ələkbərli, Zeynəddin Şabanov “XIX-XX əsrlər Azərbaycan türk fəlsəfi və ictimai fikir tarixinə aid üçcildlik yeni əsər”, Birgit Biehl (Almaniya) “I.V.Fon Hötenin “Şərq-Qərb divanı”na əsaslanan Şərq və Qərb mədəniyyətinə təsiri və qarşılıqlı əlaqəsi”, Aslambek Akayev (Rusiya) “Çeçenistanda islam: tarixi-mədəni və müasir vəziyyət”, Əlişirin Şükürov “Ehtimal nəzəriyyəsi ilə Qeyri-səlis məntiqin elmi-fəlsəfi müqayisəsi və bədii yaradıcılıqda ifadə konsepsiyası”, Nicat Məmmədov “Mir Möhsün Nəvvabın ictimai-siyasi görüşləri”, Rəşidə Çix (Fransa) “Kontekstdə sufilik (Osmanlı dövründə Misirin din tarixinə töhfə)”, Sabir Behbudov “Maarifçilik dönəmində milli və dini dəyərlər”, Nagima Bayteneva (Qazaxıstan) “Религиозно-мифологические основания древнетюркского мировоззрения”, Salih Çift (Türkiyə) “Tasavvuf araştırmalarının Türkiye’deki öncü ismi: Süleyman Uludağ”, Mirnazim Cəfərov “Müasir dövrdə mədəniyyətlərarası dialoq,mültikulturalizm və din məsələləri”, Toğrul Salmanzadə “Yeni dünya nizamında sivilizasiya amili”, Xanımağa İsmayılova “Heydər Əliyevin Nizami Gəncəvi irsinə qayğısı”, Qoşqar Bağırov “Siyasət və əxlaq münasibətləri problemi dövlətçilik və milli şüur kontekstində” və “oxucu rəyi” rubrikasında Əziz Məmmədovun “Lütfi Zadənin Qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsinin fəlsəfi mahiyyətinin tədqiqinin aktual istiqamətlərinə dair” və Samira Dadaşovanın “О книге «Философия взаимодействия культур и Новый Шелковый Путь» məqalələri yer alıb.
ELM-ESERLER-2372021.pdf [1,95 Mb] (Yüklənib: 45)