25.02.2022, 13:25 - Baxış sayı: 446

“Müasir fəlsəfənin tədrisi: metodologiya, nəzəriyyə və praktika” adlı kollektiv monoqrafiya nəşr olunub


“Müasir fəlsəfənin tədrisi: metodologiya, nəzəriyyə və praktika” adlı kollektiv monoqrafiya nəşr olunubAMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu “Müasir fəlsəfə problemləri” şöbəsinin nəşri olan “Müasir fəlsəfənin tədrisi: metodologiya, nəzəriyyə və praktika” adlı kollektiv monoqrafiya nəşr olunub. Monoqrafiyada yerli və xarici alimlərin məqalələri toplanıb. (Bakı, “Optimist” MMC çap mərkəzi - 2021, 787 səh. )
Monoqrafiya 01 noyabr 2021-ci ildə “Müasir fəlsəfə problemləri” şöbəsinin iclasında müzakirə edilmiş (protokol № 4) və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun Elmi Şurasının 17 noyabr 2021-ci il tarixli iclasında (protokol № 8) çapa tövsiyə olunmuşdur.
Monoqrafiyanın elmi redaktorları f.e.d., professor Əli Abasov, f.e.d., professor, Rusiya Pyotr Akademiyasının müxbir üzvü Əbülhəsən Abbasov, f.e.d., professor Nigina Şermuhamedova, məsul katibi fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru Abbas Mahruxdur.