11.10.2021, 15:00 - Baxış sayı: 495

"Milli strategiyalar, ideologiyalar və beynəlxalq münasibətlər: tarix, nəzəriyyə və müasir praktikalar"