02.04.2021, 11:02

“Həyat sosiologiyası: tarix və müasirlik baxımından” adlı kitab çap olunub


“Həyat sosiologiyası: tarix və müasirlik baxımından” adlı kitab çap olunub“Həyat sosiologiyası: tarix və müasirlik baxımından” adlı kitab çap olunub.
Kitabda “həyat sosiologiyası” konsepsiyası konstruktiv metodologiyanın əksi kimi əsas sosial həyat proseslərini qloballaşan dünya çərçivəsində müşahidə, analiz və ümumiləşdirməyə imkan yaradır. Əgər tarixi sosiologiya bizim uzaq və yaxın keçmişimizin ayrılmaz bir hissəsi kimi bir çox məqamlarda bu günümüzün bir sıra ziddiyyətləri və təhlükəli proseslərin müasir dünyada insanı və bəşəriyyəti tərəfindən düşündürməyə və narahatlıqları açıqlamağa və başa salmağa kömək edə bilər. (“Avropa” nəşriyyatı, 2021, səh. 142).
Azərbaycan və rus dillərində nəşr olunan kitabın baş redaktoru AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun direktoru, f.e.d. professor İlham Məmmədzadə, elmi redaktoru əməkdar elm xadimi, f.e.d., Rəfiqə Əzimovadır.