ÜMUMİ ŞÖBƏ


    1. Səfərova M.A. (şöbə müdiri)
    2. Əliyev V.N. (baş mütəxəssis)
    3. Cavadova Y. M. (direktor köməkçisi)
    4. Həşimov E.Ə. (qərargah rəisi)
    5. Kərimova G.K. (mühəndis proqramlaşdırıcı)
    6. Əliyeva L.T. (mühəndis proqramlaşdırıcı)
    7. İsayeva X.A. (kompyuter operatoru)
    8. Qarayeva H.S. (kompyuter operator)
    9. Məmmədov R.A. (texnik)
    10. Mustafayev A.Q. (texnik)
    11. Quluzadə S. A. (sürücü)
    12. Yusifova Ş.Ə. (xadimə)
    13. İsrafilova T. Ə. (xadimə)
    14. Yusifova T.Ə. (xadimə)
    15. Hüseynzadə S.İ. (xadimə)

    Şöbə müdiri Səfərova Mehriban Akif qızı 1964-cü ildə anadan olmuşdur. 1987-ci ildə AMEA-nın Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutununa qəbul olmuşdur. 1998-ci ildə “Məqsəd və vasitələrin vətəndaş cəmiyyəti kondekstində etik təhlili” adlı namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.
    Elmi məcmularda dərc olunan bir çox məqalənin müəlifidir.
    2009-cu ildən Ümumi İnzibati şöbənin müdiri vəzifəsində çalışır.