13.10.2020, 12:43

Günel Məliklinin məqaləsi “Comparative politics” jurnalda dərc olunub


Günel Məliklinin məqaləsi “Comparative politics” jurnalda dərc olunub AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun şöbə müdiri, siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru Günel Məliklinin “Political aspects of the civil society and rule of lawformation in contemporary Azerbaijan” adlı məqaləsi Rusiyada “Comparative politics” impaktfoktorlu jurnalda dərc olunmuşdur.
Məqalədə müasir Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti və qanunun aliliyinin formalaşmasının siyasi aspektləri, qloballaşma və müasir dünyada siyasi proseslərin inkişafının ümumi meylləri, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti formalaşmasının mahiyyəti regional siyasi proseslərlə ayrılmaz şəkildə bağlılığı geniş təhlil edilmişdir.
Günel Məliklinin məqaləsi “Comparative politics” jurnalda dərc olunub