13.01.2020, 10:43

Ruşan Ruşanzadə “İnsan Kapitalı fəlsəfi-siyasi kontekstində” mövzusunda məruzə ilə çıxış etmişdir


Ruşan Ruşanzadə “İnsan Kapitalı fəlsəfi-siyasi kontekstində” mövzusunda məruzə ilə çıxış etmişdirAMEA-nın Fəlsəfə İnstitutunun “Sosiologiya” şöbəsinin böyük elmi işçisi, siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru Ruşan Ruşanzadə 18 dekabr 2019-cu ildə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texniki Universitetnin təşkil etdiyi “Azərbaycan və Türkiyə Universitetləri: elm, təhsil, texnologiya” adlı I Beynalxalq elmi-praktiki konfransda əyani iştirakçı olmuş və Bakı Dövlət Universitetində keçirilən bölmə iclasında “İnsan Kapitalı fəlsəfi-siyasi kontekstində” mövzusunda məruzə etmişdir.
Ruşan Ruşanzadə “İnsan Kapitalı fəlsəfi-siyasi kontekstində” mövzusunda məruzə ilə çıxış etmişdir
Ruşan Ruşanzadə “İnsan Kapitalı fəlsəfi-siyasi kontekstində” mövzusunda məruzə ilə çıxış etmişdir