17.12.2019, 15:24

Fəlsəfə İnstitutunun əməkdaşı “Terrorizm və erməni terroru” mövzusunda məruzə ilıə çıxış etmişdir


Fəlsəfə İnstitutunun əməkdaşı “Terrorizm və erməni terroru” mövzusunda məruzə ilıə çıxış etmişdirAMEA-nın Fəlsəfə İnstitutu “Sosiologiya” şöbəsinin böyük elmi işçisi, siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru Ruşanzadə Ruşan 28 noyarda AMEA-nın Qafqazşunaslıq İnstitutunun təşkilatçılığı ilə keçirilən “Qfqazda terror” adlı respublika elmi konfransında əyani iştirakçı olaraq “Terrorizm və erməni terroru” mövzusunda məruzə etmişdir.
Fəlsəfə İnstitutunun əməkdaşı “Terrorizm və erməni terroru” mövzusunda məruzə ilıə çıxış etmişdir
Fəlsəfə İnstitutunun əməkdaşı “Terrorizm və erməni terroru” mövzusunda məruzə ilıə çıxış etmişdir
Fəlsəfə İnstitutunun əməkdaşı “Terrorizm və erməni terroru” mövzusunda məruzə ilıə çıxış etmişdir