11.06.2019, 18:20

“Aristotel fəlsəfəsinin müasir interpretasiyaları” mövzusunda elmi seminar keçirilib