30.05.2019, 10:18

Fəlsəfə, Hüquq, Sosiologiya və Siyasi Problemlər Üzrə Elmi Şuranın 20 May 2019-cu il tarixli iclası


İştirak edirdilər: f.ü.e.d. İ. Məmmədzadə (sədr), h.ü.e.d. İ. Vəliyev (sədr müavini), f.ü.e.d., D.Müslümzadə (elmi katib), f.ü.e.d. A.Əsədov, f.ü.e.d., A. Hacıyeva, f.ü.e.d., Ə. Abasov, h.ü.e.d. Ə.Rzayev, h.ü.e.d. H. Qurbanov, f.ü.e.d. İ.Rüstəmov, siyasi elmlər ü.e.d. R.Sevdimaliyev, f.ü.e.d. R. Əzimova, f.ü.e.d. R. Mirzəzadə, h.ü.e.d. F. Abbasova, h.ü.e.d. Ə. Əliyev

Təsdiq olunmuş mövzular

1. Cavadlı Qəmərxanım Aydın qızının, AMEA-nın Fəlsəfə İnstitutu, «İslam bioetikası: dini-əxlaqi kontekstdən müasir ictimai problemə qədər» (7212.01 – Etika). Elmi məsləhətçi: f.e.d., prof. Məmmədzadə İlham
2. Paşayeva Əntiqə Niftəli qızının, AMEA-nın Fəlsəfə İnstitutu, «Fəlsəfədə hüquq və əxlaq arasında oxşar və fərqli aspektlər» (7212.01 – Etika). Elmi məsləhətçi: f.e.d., prof. Məmmədzadə İlham
3. Şirinov Aqil Muxtar oğlunun, BDU, “Müasir dövrdə Yaxın Şərqdəki radikal dini qrupların fəaliyyətində təşkilatlanma və təbliğat metodları” (7214.01 – Dinin tarixi və fəlsəfəsi). Elmi məsləhətçi: akademik Vasim Məmmədəliyev
4. Eyvazlı Cəfər Vaqif oğlunun, BSU, «Qafqaz regionu Rusiya Federasiyasının milli və təhlükəsizliyi kontekstində» (5901.01 - Beynəlxalq münasibətlər). Elmi məsləhətçi: prof. H.N. Məmmədov
5. Cəfərov Həbib Rəhim oğlunun, BDU, «Cinayətlərin düzgün tövsifi kontekstində cinayətin sübyektiv cəhətinin problemləri» (5611.01 – Cinayət hüququ və kriminologiya; cəza-icra hüququ). Elmi məsləhətçilər: h.ü.e.d., prof. Şəhla Səmədova və h.ü.e.d., prof. Avdeyev Vadim
6. Hüseynova Nigar Əkrəm qızının, AMEA-nın Fəlsəfə İnstitutu, “Tolerantlıq ideyaları milli mədəniyyətlərin müasir paradiqmaları və qlobal transformasiyası müstəvisində” (7207.01 – Sosial fəlsəfə). Elmi məsləhətçi: f.e.d., prof. Mustafayev Azər
7. Abbasova Vüsalə Şiraslan qızının, BDU, «Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin hüquqi tənzimlənməsinin Azərbaycan təcrübəsi» (5720.01 – Jurnalistika). Elmi rəhbəri: h.ü.e.d., dos. Ayxan Rüstəmzadə
8. Nuriyev Ruslan Rafiq oğlunun, Dövlət İdarəçilik Akademiyası, «Azərbaycan Respublikasının davamlı inklüziv inkişaf siyasəti (2003-2018)» (5902.17 – Davamlı inkişafın idarə edilməsi). Elmi rəhbər: U.K. Ələkbərov
9. Eminov Seyid Mahir oğlunun, AMEA Hüquq və İnsan Haqları İnstitutu, “İnsan alveri cinayəti şəxsiyyət əlehyinə olan cinayətlərin növü kimi” (Torqovlə lödğmi kak raznovidnostğ prestupleniy protiv liçnosti) (5611.01 –Cinayət hüququ və kriminologiya; cəza-icra hüququ). Elmi rəhbəri: h.e.d., prof. İ.M.Rəhimov
10. Babazadə Ülviyyə Elgün qızının, Dövlət İdarəçilik Akademiyası, «Azərbaycanın xarici siyasətində KİV-in rolu» (5901.01 - Beynəlxalq münasibətlər). Elmi rəhbər: t.ü.e.d., prof. Həsənov Əli
11. Abdullayeva Tusiyə Əlikram qızınin, Dövlət İdarəçilik Akademiyası, «Dövlət qulluğunda şəbəkə idarəçiliyi: beynəlxalq təcrübə və onun Azərbaycan Respublikasında tətbiqi imkanları» (5909.01 – Dövlət idarəçiliyi). Elmi rəhbər: psix.ü.e.d., prof. Qurbanova Gülnarə
12. Qəribov Ağalar Vaqif oğlunun, BDU, «Klassik alman fəlsəfəsində hüquq fəlsəfəsinin sosial mahiyyəti» (7207.01 – Sosial fəlsəfə). Elmi rəhbərlər: f.ü.e.d., prof. Zeynəddin Hacıyev və f.ü.e.d., prof. Sergey Volkov
13. Muradov Rəşad Rauf oğlunun, AR-sı Əmək və Sosial Problemlər Üzrə Elmi-Tədqiqat və Tədris Mərkəzi, «Azərbaycan Respublikasında sosial sahibkarlığın inkişaf istiqamətləri» (6310.01 – Sosial problemlər). Elmi rəhbər: s.ü.e.d., prof. Rəfail Həsənov
14. Bəydəmirli Əkrəm Əlisahib oğlunun, Qərbi Kaspi Universiteti, «Cənubi Qafqaz regionunda dövlətlərarası münasibətlər və beynəlxalq enerji, nəqliyyat layihələrinin həyata keçirilməsi məsələləri» (5901.01 - Beynəlxalq münasibətlər). Elmi rəhbər: tar.ü.f.d., prof. Cəbi Bəhramov
15. Məmmədova İlahə Məhərrəm qızının, Qərbi Kaspi Universiteti, «Heydər Əliyev və SSRİ-nin Yaxın Şərq siyasəti (1970-1987-ci illər)» (5901.01 - Beynəlxalq münasibətlər). Elmi rəhbər: tar.ü.e.d., akademik Yaqub Mahmudov
16. Novruzov Nöfəl Ərəstun oğlunun, AR-sı Əmək və Sosial Problemlər Üzrə Elmi-Tədqiqat və Tədris Mərkəzi, «Cəmiyyətdə qeyri-formal məşğulluğun sosial-iqtisadi problemləri» (6310.01 – Sosial problemlər). Elmi rəhbər: s.ü.e.d., prof. Rəfail Həsənov
17. Həsənov Rauf Arif oğlunun, Dövlət İdarəçilik Akademiyası, «Azərbaycan və Türkiyə siyasi sistemləri arasındakı ümumi xüsusiyyətlərin strateji müttəfiqliyə təsiri» (5904.01 – Siyasi institutlar və sistemlər). Elmi rəhbərlər: f.e.d., prof. Etibar Nəcəfov və tar.e.d. prof. Çağrı Erhan
18. Eyubov İlqar Ramiz oğlunun, Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzi, «Azadlıq hüququnun məhdudlaşdırılması ilə bağlı olmayan prosessual məcburiyyət tədbirlərinin tətbiqi problemləri» (5612.01 – Cinayət prosesi; kriminalistika və məhkəmə ekspertizası; əməliyyat-axtarış fəaliyyəti). Elmi rəhbər: h.ü.e.d., prof. Fuad Cavadov
19. Mehdiyeva Mədinə Arif qızının, AR-sı Əmək və Sosial Problemlər Üzrə Elmi-Tədqiqat və Tədris Mərkəzi, «Müasir cəmiyyətdə informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının insanların həyat tərzinə təsiri» (6310.01 – Sosial problemlər). Elmi rəhbər: f.ü.e.d., prof. Qızılgül Abbasova
20. İbrahimli Ülvi Mahir oğlunun, AMEA-nın Fəlsəfə İnstitutu, «Lütfi Zadənin qeyri-səlis məntiqi və irrasional idrak» (7215.01 – Məntiq). Elmi rəhbər f.ü.e.d. Könül Bünyadzadə
21. Qasımova Nigar Seymur qızının, Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzi, «Müasir dövrdə cinayət-prosessual qanunun tətbiqində prosessual məcburiyyət tədbirlərinin yeri və rolu» (5612.01 – Cinayət prosesi; kriminalistika və məhkəmə ekspertizası; əməliyyat-axtarış fəaliyyəti). Elmi rəhbər: h.ü.e.d., prof. Fuad Cavadov
22. Fərhadova Jalə Famil qızının, Sumqayıt Dövlət Universiteti, «Müasir cəmiyyətdə şəxsiyyətin təşəkkülündə təhsilin rolu: fəlsəfi təhlil» (7207.01 – Sosial fəlsəfə). Elmi rəhbər: f.ü.e.d., prof. Abbasova Qızılgül
23. Nəsirova Nərgiz Məhəmməd qızının, Sumqayıt Dövlət Universiteti, «Qərbi Avropa ölkələrində idarəetmə sistemində sosiologiyanın tətbiqi xüsusiyyətləri» (6312.01 – Sosiologiyanın nəzəriyyəsi, metodologiyası və tarixi). Elmi rəhbər: f.ü.e.d., prof. Abbasova Qızılgül
24. Hüseynov Ərşad Hüsü oğlunun, Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzi, «Yol-nəqliyyat hadisəsi yerinə baxışın cinayət-prosessual və kriminalistik-taktiki problemləri» (5612.01 – Cinayət prosesi; kriminalistika və məhkəmə ekspertizası; əməliyyat-axtarış fəaliyyəti). Elmi rəhbər: h.ü.e.d. Əsgərov Bəxşeyiş
25. Ələkbərova Elmira Sabir qızının, BDU, «Multikultural təhlükəsizlik yeni siyasi diskurs obyekti kimi» (5908.01 – Siyasi nəzəriyyə). Elmi rəhbər: s.e.d., prof. Hicran Hüseynova
26. Qoşqarova Nərmin Rabit qızının, Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzi, adlı dissertasiya mövzusunun adı aşağıdakı redaktədə təsdiq olunsun: «Qadınların həyat və saglamlığ əleyhinə olan zorakı cinayətlərlə mübarizə problemləri (cinayət-hüquqi və kriminoloji aspektləri)» (5611.01 – Cinayət hüququ və kriminologiya; cəza-icra hüququ). Elmi rəhbər: h.ü.e.d., prof. Firudin Səməndərov
27. Əliyeva Aytac Pərviz qızının, Dövlət İdarəçilik Akademiyası, «Azərbaycan Respublikasında parlamentarizm institutunun politoloji təhlili» (5904.01 – Siyasi institutlar və sistemlər). Elmi rəhbərlər: s.ü.f.d. Muradova Bahar
28. Poladov Araz Gülmirzə oğlunun, BDU, «Fərdi məlumatların qorunmasının beynəlxalq və milli hüquqi aspektləri» (5603.01- Beynəlxalq hüquq; İnsan hüquqları). Elmi rəhbərlər: h.ü.e.d., prof. Ə.Əliyev və h.ü.e.d., prof. L.D.Timçenko.