14.05.2019, 11:05 - Baxış sayı: 789

Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr edilmiş Bakı forumunun materialları nəşr edilmişidir


Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr edilmiş Bakı forumunun materialları nəşr edilmişidir Mədəniyyətlərin dialoqu və müasir dövrün çağrışları: H.Əliyevin xatirəsinə həsr edilmiş Bakı forumunun materialları nəşr edilmişdir. Rusiya Elmlər Akademiyası Fəlsəfə İnstitutunun və AMEA-nın Fəlsəfə İnstitutunun Elmi Şuraları tərəfindən çapa təsdiq edilmiş toplunun ümumi redaktorları N.M.Məmmədov və A.N.Çumakov, tərtibçilər və məsul redaktorları isə A.A.Gözəlov və İ.R.Məmmədzadədir.
Kitab XX əsrin görkəmli ictimai-siyasi xadimi, ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş bir sıra birgə konfransların materialları əsasında hazılanmışdır. Tarixi proses kontekstində mədəniyyətlərin dialoqu, müasir cəmiyyətin davamlı inkişafa keçidi məsələlərinə toxunulur. Dəyişikliklər dövründə şəxsiyyətin roluna, qlobal təfəkkür üsulunun formalaşması və multikulturalizmin siyasi və hüquqi aspektlərinə xüsusi diqqət yetirilir. Qarşılıqlı anlama mədəniyyəti və humanist dəyərlərin formalaşmasında fərdin sosiallaşmasının rolu araşdırılır.